Background Image

СЛУЖИТЕЛИ

СЛУЖИТЕЛИ

Нашите служители имат полско и българско гражданство. Те са много мотивирани хора, които имат желание за работа също в недели и през празници. Притежават актуални здравни сертификати, а също безопасност и хигиена за работа. Във всяка група има поне едно лице притежаващо диплома за оказване на първа помощ. Не трябва да се притесняваш за комуникация, повечето от нашите хора говорят немски, английски или холандски. Имаме също лице за контакти в Холандия, което е достъпно 24 часа в денонощието. 
Организираме също апартаменти за нашите служители, здравни осигуровки, транспорт, защитно облекло и инструменти за работа. За по-големи групи търсим също общопрактикуващи лекари в даден район, които ще се грижат за здраве на нашите хора. 

СЛУЖИТЕЛИ
СЛУЖИТЕЛИ
СЛУЖИТЕЛИ
СЛУЖИТЕЛИ

ga naar boven